Profil

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1989 med speciale i klinisk psykologi. Jeg er autoriseret af psykolognævnet i 1994 og godkendt af Dansk Psykologforening som specialist i psykoterapi og supervision.

I 1992 tog jeg en 2 årig videreuddannelse i familieterapi og 1995 færdiggjorde jeg en 3 årig videreuddannelse i psykoanalytisk psykoterapeut under Dansk Psykoanalytisk Selskab.

En stor del af mit erfaringsgrundlag som klinisk psykolog kommer gennem 12 års ansættelse i voksenpsykiatrien, hvor jeg opbyggede kompetencer i at vurdere og forstå mange forskellige psykiske tilstande og sygdomme. Endvidere fik jeg en solid erfaring i at hjælpe mennesker med stress- og angstrelaterede tilstande, depression, spiseforstyrrelser, incest og personlighedsforstyrrelser gennem individuelle samtaler og gruppeterapi. I 4 år besad jeg en stilling som ledende psykolog og leder af specialafsnit for personlighedsforstyrrelser på Bispebjerg Hospital.

Siden 1. juni 2006 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykolog i København. I 2007 stiftede jeg sammen med 9 andre psykologer Psykologcentret Israels Plads, en specialiseret klinik indenfor psykoterapeutisk behandling af børn, unge, familier og voksne

Sideløbende hermed har jeg fra 2009 været ansat som Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, hvor jeg underviser psykologistuderende på kandidatuddannelsen i psykoterapeutiske metoder og andre praksisrelaterede emner.

Gennem alle årene har jeg fungeret som supervisor for yngre psykologer på vej mod autorisation og specialistgodkendelse.

Jeg kan tilbyde rådgivning og psykoterapi til unge og voksne med varierende psykologiske problemstillinger, som kan foregå som individuelle forløb, parterapi eller i gruppe.

Psykoterapi

Det overordnede mål med psykoterapi er at lære os selv bedre at kende psykologisk set. Hertil knytter sig en række kortsigtede og langsigtede mål afhængig af den enkeltes problemstilling.

Kortsigtede mål kan være

Symptomlettelse
At få dagligdagen til at hænge sammen
At vende tilbage til uddannelse eller arbejde
Fornyet håb for fremtiden

Langsigtede mål kan være

Personlig udvikling
Bedre evne til at indgå i nære relationer
Bedre evne til at indgå i samspil med andre
Større selvstændighed
Forstærket følelse af indre frihed og identitet

Den anvendte psykoterapeutiske metode er afhængig af problemstillingen, men vil altid rumme aspekter vedrørende:

Følelser
Tanker og forestillinger
Oplevelsen af sig selv og andre
Relationer til andre mennesker

I forløbet kan vægten være lagt på her og nu, men ofte vil det også være relevant at indrage tidligere oplevelser og erfaringer. Førløbet kan have forskellig længde og intensitet, hvilket aftales ved behandlingens start.

Den første samtale

Mange har skullet tage tilløb et stykke tid før en psykolog kontaktes første gang. Man kan være i tvivl om, hvorvidt ens problemstilling er alvorlig nok eller egnet til at arbejde med psykoterapeutisk. Eller det kan være det er første gang man skal fortælle en anden om ens mest hemmelige og private tanker og følelser, som man kan føle skam over at have. Endelig er det meget naturligt at være spændt og nervøs når man skal i gang med noget nyt og ukendt.

Derfor kan det være godt at vide, at den første samtale er orienterende. Formålet med den første samtale er at få afklaret indholdet og omfanget af din problemstilling, herunder hvad der kan have været udløsende. Jeg vil også interessere mig for din personlige udviklingshistorie. Udfra din beskrivelse af dig selv og din problemstilling vil jeg vurdere, hvilken form for behandling der vil være relevant. Herefter vil der kunne indgås en fælles aftale om et behandlingsforløb. Dette kan enten ske i slutningen af samtalen eller efter at du måske har tænkt over det nogle dage.

Det kan også være godt at vide, at vi som psykologer og medlemmer af Dansk psykologforening har tavshedspligt. Dette betyder, at vi hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig.

Til professionelle

Supervision af psykologer
Jeg yder supervision individuelt og i gruppe til psykologer med ønske om faglig og personlig udvikling og med henblik på autorisation eller specialistgodkendelse.

Supervision af tværfaglige behandler teams
Supervision tilbydes tværfaglige teams, der arbejder med unge eller voksne i et pædagogisk eller behandlingsmæssigt miljø.

Coaching
Der tilbydes coaching af ledere, der arbejder i pædagogiske og behandlingsmæssige miljøer.

Egenterapi og personligt udviklingsarbejde til psykologer og psykiatere
Jeg har mangeårig erfaring med at tilbyde egenterapi og personligt udviklingsarbejde til psykologer på vej mod autorisation og specialistgodkendelse. Jeg er specialistgodkendt i psykoterapi og supervision og godkendt supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Ifølge Psykolognævnet kan egenterapi indgå som grundlag for autorisation med op til 25 timer således, at kravet om 160 supervisionstimer i egne arbejdsopgaver nedsættes tilsvarende. Egenterapi kan dog ikke bruges til at reducere af kravet om 40 timers supervision ved én ekstern supervisor.

Under Dansk Psykologforenings fælleskrav til specialistuddannelserne fremgår det, at der kræves mindst 40 timers personligt udviklingsarbejde, som skal sikre, at psykologen får lejlighed til at arbejde med sine personlige muligheder og begrænsninger som psykolog. Der lægges endvidere vægt på, at specialisten har personligt kendskab til klientrollen i en terapeutisk sammenhæng og at psykologen er sig bevidst om egne modoverføringsreaktioner og sin personlige stil.

Priser

Psykoterapi og psykologisk rådgivning
• Første samtale (60min.) 1.300 Kr.
• Individuelle samtaler (45 min.) 1.1000 Kr.
• Parsamtaler (90 min.) 2.000 Kr.

Supervision Individuel
• Supervision (60 min.) 1.400 Kr.
• Gruppesupervision: Pris afhængig af antal deltagere

Vilkår
Der betales med bankoverførsel. Afbud skal ske senest 24 timer før en aftale, ellers betales fuld pris. I nogle tilfælde kan man få dækket udgiften eller dele heraf til psykologhjælp af privattegnede sundhedsforsikringer.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til psykologhjælp. Som selvbetaler ydes et tilskud på 300 Kr. pr. samtale.

Kontakt

Jeg er en del af praksisfællesskabet Psykologcentret Israels Plads, hvor jeg sammen med 9 psykologkolleger lejer store og lyse lokaler med udsigt over Israels Plads.

Psykologcentret er centralt beliggende, med Torvehallerne som nærmeste nabo, 100 m. fra Nørreport Station og 50 m fra Parkeringskælderen under Israels Plads.

Jeg træffes bedst på e-mail, som jeg på hverdage besvarer indenfor 24 timer. Du er også velkommen til at ringe og lægge en besked på telefonsvareren, så vil jeg ringe tilbage hurtigst muligt.

Lone kretzschmar
+45 5059 9780
lone@kretzschmar.dk

Rømersgade 11, 1. sal,
1362 København K.

Lone